Powszechnie wiadomo, że branża odzieżowa ma ogromnie negatywny wpływ na środowisko. Ponadto jest ona drugą w rankingu najbardziej zanieczyszczających środowisko sektorów gospodarki. Zniwelowanie jej oddziaływania wymaga dużo czasu i wysiłku, ale najpierw warto zrozumieć, w jaki dokładnie sposób niszczy ona środowisko.

Produkcja ubrań to wieloetapowy proces, który prawie na każdym z etapów generuje dużą ilość odpadów i szkody. Z kolei ma to wpływ na stan wody, lądów oraz powietrza, które stanowią nierozłączną część istnienia człowieka. Zanieczyszczenia te pogarszają ekologię oraz negatywnie wpływają na zdrowie pracowników fabryk i rolników (producentów bawełny). Co gorsze, niska jakość ubrań może przyczyniać się do problemów za zdrowiem osób, które je noszą. Z badań wynika, że 63% testowanych ubrań różnych marek globalnych zawierają niebezpieczne chemikalia. Greenpeace szczególni wyróżnia 11 substancji, które są wykorzystywane podczas produkcji odzieży. Zawierają one toksyny,  substancje rakotwórcze i zaburzające równowagę hormonalną, które zostają w organizmie nawet po jednym ubraniu.

Konsekwencje dużej konsumpcji wody

Pitna woda jest problemem na całym świecie, właściwie 750 milionów osób nie ma do niej dostępu. Równocześnie branża odzieżowa zużywa 1,5 tryliony litrów wody każdego roku do produkcji tkanin i ubrań. Sama produkcja bawełny pochłania 20 tysięcy litrów wody na 1kg bawełny. Taka duża konsumpcja wody powoduje, że całe terytorium stają się pustyniami, niszcząc zarazem liczne ekosystemy.

Plastik z oceanu, który jemy

Zanieczyszczenie oceanu to jeden z największych problemów ekologicznych, z którym powoli zaczynamy walczyć. Wykorzystanie włókien syntetycznych sprawia, że przy każdym ich praniu w ocean zostają uwalniane mikrowłókna plastiku (190 tysiąc ton w cali roku). Ich długi czas rozkładania powoduje, że konsumują je małe organizmy wodne, które następnie są zjedzone przez ryby. W końcu trafia plastik na nasz talerz. Ponadto z każdym praniem ubrania uwalniają coraz więcej mikrowłókien.

Warunki pracy w fabrykach

Prawie wszystkie fabryki tekstylne koncernów odzieżowych znajdują się w Azji z powodu taniej siły roboczej. Bardzo wysoki poziom ubóstwa pozwala firmom płacić pracownikom grosze wynagrodzenia, argumentując tym, że lepiej mieć pracę z niską płacą, niż nie mieć jej w ogóle. Statystyki pokazują, że pracownicy w krajach rozwijających zarabiają 5 razy mniej, niż potrzeba dla komfortowego życia oraz spędzają w fabrykach około 100 godzin tygodniowo. Producenci także wykorzystują dziecięcą pracę. Szczególnie w Indiach bardzo popularnym jest zatrudnianie dziewczynek wiekom 15-18 lat do pracy w fabrykach. Według umowy mają one odpracować od 3 do 5 lat, po czym dostają wynagrodzenie jako jedną kwotę, jako posag. Mieszkają one zazwyczaj w okropnych warunkach, dość często są też maltretowane i wykorzystane seksualnie.

Po zawaleniu fabryki w 2013 w Bangladeszu społeczeństwo wreszcie zobaczyło skalę problemu branży odzieżowej na nasze otoczenie. Owszem firmy same zaczynają walkę o lepsze warunki dla swoich pracowników oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania. W 2013 zostało powołane Porozumienie w sprawie pożarów i bezpieczeństwa budynków w Bangladeszu, które ma na celu polepszenie warunków pracy w fabrykach tekstylnych. Ponadto pojedyncze marki zaczynają zmieniać swoją postawę do produkcji ubrań. Globalna marka H&M na przykład opracowała plan, według którego cały łańcuch dostaw, od uprawy bawełny do transportu, ma zostać przyjaznym dla środowiska do 2040 roku.

Małymi krokami, duże i małe marki razem z konsumentami są w stanie zmienić branżę odzieżową, żeby ona nie tylko nie szkodziła środowisku oraz ludziom zaangażowanym w produkcji, ale także zabezpieczała konsumentów jakościowymi, a głównie naturalnymi ubraniami.