Stowarzyszenie "Szmaragdowy Paw"

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc rodzicom, opiekunom, kobietom w ciąży i połogu oraz dzieciom poprzez działalność edukacyjną, kulturalną, charytatywną oraz działalność z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy społecznej

Wspólnie przekazaliśmy na tę fundację

0

.

0
0

Adres fundacji:

87-700 Odolion, Okrężna 60

Telefon kontaktowy

531829571

Adres e-mail:

szmaragdowypaw@gmail.com

NIP:

8911634860