Informacje o fundacji

Stowarzyszenie „Serduszko dla Dzieci” jest organizacją pozarządową, która od ponad dwudziestu lat działa prospołecznie na rzecz dzieci i młodzieży. Zajmujemy się działalnością charytatywną, pomocową i edukacyjną.
Nasza organizacja działa od 1995 roku stale wspierając dzieci, młodzież , rodziny i społeczność lokalną Pragi Północ
Dowiedz się więcej na naszej stronie: 
Odwiedź nasze profile społecznościowe:

Zebraliśmy dla tej fundacji:

1
3
8

.

5
0

Magda N. (27-01-2020)

Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci

2.20 zł
Natalia H. (24-10-2019)

Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci

14.00 zł
Mateusz D. (24-09-2019)

Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci

3.60 zł

Dane kontaktowe:


Adres fundacji: 03-420 Warszawa, Szwedzka 6/82

NIP: 525-15-70-714

Tel./fax: 790 840 205

Adres e-mail: biuro@serduszko.org.pl


Jak pomagamy?


Trzonem naszej działalności społecznej jest prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej. Z pomocy tej korzysta rocznie ponad sześćdziesięciu wychowanków. Są to dzieci z tzw. „rodzin problemowych”. Przez działania prewencyjne i wyrównawcze chcemy pokazać im, że nie są skazani na powielanie błędów swojego środowiska. Że mogą wziąć odpowiedzialność za siebie, realizować marzenia lub po prostu prowadzić życie wolne od krat i uzależnień. Naszą świetlicę zdecydowaliśmy się prowadzić w miejscu, gdzie taka pomoc przydaje się najbardziej. Nie jest to miejsce popularne, praca tam też nie jest łatwa. Oprócz działań świetlicowych staramy się pracować z rodzicami poprzez stałe spotkania, asystę i wsparcie rodzin w procesie wychowania dzieci. Od 2013 roku uczestniczymy również w procesie budowania Lokalnych Systemów Wsparcia poprzez opracowywanie założeń Konsorcjum „TUPRAGA WAW PL” . W ramach działań konsorcjum prowadzimy Praską Światotekę, której ideą jest upowszechnianie kultury, animacja społeczności lokalnej, prowadzenie radia internetowego Radiopraga.pl. Ponad dwudziestoletnie doświadczenie pracy w trudnym środowisku uzmysłowiło nam jak duże znaczenie ma kompleksowy charakter oddziaływań. Dlatego wspólnie z innymi organizacjami działającymi na terenie Pragi Północ, Targówka i Pragi Południe rozszerzyliśmy nasze ofert o wsparcie dzieci od najmłodszych lat. Z tego właśnie powodu od 1 września 2016 roku zaczęliśmy wdrażać projekt „Kluby Przyjazne Rodzinom”, którego celem jest modelowanie relacji i kształtowanie pozytywnej więzi rodzic – dziecko. W ramach tego działania na terenie Pragi Północ powstało sześć klubów, które stanowią rozszerzenie oferty placówek wsparcia dziennego o działania skierowane do rodziców/opiekunów z dziećmi w wieku 0 – 6 lat. Podczas spotkań klubowych, opiekunowie (głównie rodzice – choć zdarzają się również dziadkowie/nianie) uczą się nie tylko tego jak opiekować się maluchami, organizować im czas i wspierać rozwój. Duży nacisk kładziemy na zdrowe posiłki, które dostarczą odpowiednich składników odżywczych dla malutkich organizmów. Ponadto w roku 2016 rozpoczęliśmy działania na rzecz młodzieży i młodych dorosłych do 26 r. ż wspierające tę grupę wiekową w poszukiwaniu swojego miejsca w dorosłym świecie. W tym celu w ramach projektu „Wsparcie w Starcie” działa Centrum Młodych, w ramach którego zatrudnieni są asystenci usamodzielniania których rolą jest wsparcie procesu wchodzenia w dorosłość. Wszystkie prowadzone przez nas działania, mają na celu wspierać osoby wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem. W ramach zajęć świetlicowych staramy się zapewnić dzieciom podstawową opiekę wychowawczą, wsparcie psychologa, logopedy czy innych specjalistów, ale również atrakcje w postaci wyjść grupowych, warsztatów o różnej tematyce.