Informacje o fundacji

Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie powstało w 1989 roku. Zostało ono powołane do udzielania opieki ludziom ciężko chorym, głównie z powodu choroby nowotworowej, szczególnie w ostatnim okresie ich życia i pomocy rodzinom chorych. Służymy terminalnie chorym od 1997 roku: w hospicjum stacjonarnym (23 łóżka) i domowym (7 zespołów wyjazdowych) oraz poradni ambulatoryjnej Rokrocznie towarzyszy w odejściu ok. 750 osobom.
Dowiedz się więcej na naszej stronie: 
Odwiedź nasze profile społecznościowe:

Zebraliśmy dla tej fundacji:

1
9
0
8

.

1
0

Zuzanna G. (11-01-2020)

Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chory...

7.00 zł
Anna T. (03-04-2019)

Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chory...

4.50 zł
Anna T. (03-04-2019)

Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chory...

3.80 zł

Dane kontaktowe:


Adres fundacji: 20-109 Lublin, Bernardyńska 11A

NIP: 9461830661

Tel./fax: 81 743 65 55

Adres e-mail: zarzad@hospicjum-samarytanin.pl


Jak pomagamy?


Do głównych celów Towarzystwa należą: -udzielanie osobom ciężko chorym głównie z powodu choroby nowotworowej opieki medycznej, psychologicznej, socjalnej, rehabilitacyjnej i duchowej -udzielanie pomocy rodzinom chorych w sprawowaniu opieki oraz w okresie osierocenia -promowanie idei opieki hospicyjnej, -organizowanie wolontariatu hospicyjnego