Informacje o fundacji

Fundacja dąży do tego by polska młodzież mogła rozwijać swoje pasje i realizować swoje marzenia. Podejmujemy wysiłki by jak najlepiej przygotować młodych do dorosłego życia by byli odpowiedzialnymi za swój kraj, swoją rodzinę będąc wrażliwi i otwarci na innych. Posiadamy status organizacji pożytku publicznego.

Szkolimy, wychowujemy i kształtujemy polską młodzież, działamy realizując różnorodne projekty z obszaru nauki, kultury, sportu, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, biznesu i przedsiębiorczości w poszanowaniu wartości takich jak Bóg, honor i Ojczyzna. Działamy od 2009 roku powołani do życia przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

Dowiedz się więcej na naszej stronie: 
Odwiedź nasze profile społecznościowe:

Zebraliśmy dla tej fundacji:

1
0
4
0

.

0
6

jowita k. (27-08-2019)

"FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY"

20.00 zł
jowita k. (27-08-2019)

"FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY"

18.00 zł
Beata W. (28-08-2019)

"FUNDACJA DLA MŁODZIEŻY"

12.00 zł

Dane kontaktowe:


Adres fundacji: 00-246 Warszawa-Śródmieście, ul. Miodowa 17/19

NIP: 8982166113

Tel./fax: 574037224

Adres e-mail: fundacjadlamlodziezy@gmail.com


Jak pomagamy?


Zasadniczym zadaniem naszej Fundacji jest kształtowanie dojrzałych młodych ludzi poprzez szerzenie i upowszechnianie chrześcijańskich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego, gospodarczego, kulturalnego. Chcemy by młodzież w Polsce: angażowała się w życie społeczne poprzez podejmowanie funkcji publicznych będąc wrażliwa na potrzeby bliźnich, problemy i zagrożenia społeczne; brała aktywny udział w życiu gospodarczym kraju, była przedsiębiorcza, odpowiedzialna i dobrze przygotowana do uczciwej i sumiennej pracy; była wychowana w duchu patriotycznym – w miłości do Ojczyzny i w trosce o Naród i Państwo równocześnie otwarta na kontakty ze światem. Swoje cele Fundacja realizuje również poprzez: działalność naukową, edukacyjno-wychowawcza, oświatową, kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynność, ochronę zdrowia i pomoc społeczną, rehabilitację zawodową i społeczną własną, a także poprzez wspieranie innych organizacji, które mają podobne cele statutowe; prace na rzecz młodzieży zagrożonej ubóstwem oraz z rodzin patologicznych; inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej; inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.