Na świecie bardzo wiele osób potrzebuje pomocy, a dzięki licznym fundacjom i stowarzyszeniom ma szansę ją otrzymać. Aby jednak organizacje charytatywne mogły jej udzielać, same potrzebują wsparcia darczyńców.

Fundacje i stowarzyszenia powstały z potrzeby bezinteresownego niesienia pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Ich działalność jest społeczną inicjatywą i opiera się na wolontariacie, w związku z czym nie przynosi żadnych korzyści finansowych. Oznacza to, że organizacje pożytku publicznego mogą realizować cele statutowe wyłącznie dzięki wsparciu darczyńców. A tych, jak pokazują badania, jest coraz więcej.

Zaangażowanie darczyńców

W raporcie przeprowadzonym przez CBOS 66% osób przyznało, że zawsze trzeba być gotowym nieść pomoc potrzebującym – zarówno z otoczenia, jak i spoza własnego środowiska. Oczywistym jest wsparcie dla członków rodziny, przyjaciół i znajomych, ale coraz częściej widać też zaangażowanie na rzecz osób obcych, które znajdują się w potrzebie. W raporcie CBOS przeprowadzonym w 2016 roku 2/3 ankietowanych przyznało, że przekazuje pieniądze na cele charytatywne, w tym:

  • 7% wiele razy,
  • 37% kilka razy,
  • 20% tylko raz.

Jednak nie tylko finansowe wsparcie jest praktykowane. Fundacjom i stowarzyszeniom przekazywane są również rzeczy. Taką formę pomocy udzieliło:

  • 7% wiele razy,
  • 35% kilka,
  • 16% raz.

Obok wsparcia finansowego i materialnego, obserwuje się również pracę na rzecz organizacji charytatywnych, którą w badaniu zadeklarowało 16% respondentów. Osoby te w ciągu roku angażują się w nią mniej więcej:

  • 4% wiele razy,
  • 9% kilka razy,
  • 3% tylko raz,
  • 84% nigdy.

Formy wsparcia organizacji

Najpopularniejszą i najczęściej praktykowaną społecznie formą wsparcia dla organizacji pożytku publicznego jest przekazywanie jednego procenta podatku przy rocznym rozliczeniu. Jednak jest to pomoc udzielana raz na dwanaście miesiące i choć faktycznie dostarcza fundacjom oraz stowarzyszeniom środki potrzebne do prowadzenia działalności charytatywnej, to jednak nie zawsze w stopniu wystarczającym. Dlatego każda dodatkowa inicjatywa sprawia, że organizacje pożytku publicznego mogą bez przeszkód realizować cele statutowe i otoczyć opieką wszystkich swoich podopiecznych.

Najczęstszą formą wsparcia są zbiórki pieniędzy, z których środki przeznaczane są na ogólną działalność danej organizacji lub dla konkretnego podopiecznego. Powszechne są również zbiórki produktów spożywczych lub przedmiotów (odzieży, zabawek, szkolnych przyborów itp.), które za pośrednictwem fundacji i stowarzyszeń przekazywane są osobom potrzebującym. Organizacje charytatywne można również wspierać finansowo w ramach naszej akcji Pomaganie przez ubranie. Od początku działalności pomogliśmy wspólnie wielu fundacjom i stowarzyszeniom, którym darczyńcy przekazali środki finansowe tak potrzebne, aby możliwa była dalsza działalność.