Informacje o fundacji

INFORMACJE O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo „Sucurs” zostało zarejestrowane w kwietniu 2005 roku. Organizacja zostało utworzone przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczego nr 3  w Łodzi (SOSW nr 3) i to właśnie potrzeby jego uczniów od początku określały kierunek naszej działalności.

Dowiedz się więcej na naszej stronie: 
Odwiedź nasze profile społecznościowe:

Zebraliśmy dla tej fundacji:

7
8
6

.

1
8

Marzena M. (04-02-2019)

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełn...

4.20 zł
Mirosława S. (28-11-2018)

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełn...

8.60 zł
Mirosława S. (28-11-2018)

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełn...

8.70 zł

Dane kontaktowe:


Adres fundacji: 90-156 Łódź, ul. Tkacka 34/36

NIP: 7251905908

Tel./fax: 42 678-93-23

Adres e-mail: SUCURS.LODZ@GMAIL.COM


Jak pomagamy?


JAK POMAGAMY

 Misją Stowarzyszenia „Sucurs” jest wspieranie rodzin niepełnosprawnych uczniów
w podejmowaniu działań na rzecz ich rozwoju. Czynimy starania, aby dzieci i młodzież uczęszczająca do SOSW nr 3 zapewnić możliwie jak najlepsze warunki do nauki, pracy
i wszechstronnego rozwoju. Na terenie placówki organizujemy różne okolicznościowe kiermasze i kwesty. Równie często, dzięki pomocy przyjaciół i wolontariuszy, prezentujemy rękodzielnicze prace naszych podopiecznych szerszemu gronu odbiorców, goszcząc
w pobliskich parafiach.

Przez cały okres swej działalności poszukujemy darczyńców i ofiarodawców, którzy pomagają nam w realizacji zamierzonych celów. Pozyskane fundusze pozwoliły nam na pomoc w organizowaniu wyjazdów wakacyjnych i wycieczek, zajęć edukacyjno-wychowawczych i konkursów oraz na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.