Informacje o fundacji

Misja -ochrona i promocja zdrowia -działania na rzecz osób niepełnosprawnych -pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej -przeciwdziałanie patologiom społecznym -pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą

Celem Fundacji jest podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości i rozwój świadomości narodowej oraz pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Dowiedz się więcej na naszej stronie: 
Odwiedź nasze profile społecznościowe:

Zebraliśmy dla tej fundacji:

3
1
9

Beata C. (26-02-2019)

Fundacja Piastun-Wyrównywanie Szans

4.70 zł
Magdalena R. (19-02-2019)

Fundacja Piastun-Wyrównywanie Szans

13.80 zł
Monika M. (30-01-2019)

Fundacja Piastun-Wyrównywanie Szans

5.80 zł

Dane kontaktowe:


Adres fundacji: 41-800 Zabrze , Wolności

NIP: 6482649563

Tel./fax: 792683885

Adres e-mail: biuro@fundacjapiastun.pl


Jak pomagamy?


Nasze działania: - zbieramy nakrętki plastikowe - organizujemy zbiórki publiczne - organizujemy wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin ubogich - finansujemy zakup wyprawek szkolnych oraz odzieży dla dzieci z rodzin ubogich - organizujemy paczki świąteczne dla rodzin ubogich - wspieramy leczenie i rehabilitacje - organizujemy pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej - wpieramy naszych podopiecznych w leczeniu i rehabilitacji oraz wyrównujemy ich szanse