Informacje o fundacji

Misja -ochrona i promocja zdrowia -działania na rzecz osób niepełnosprawnych -pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej -przeciwdziałanie patologiom społecznym -pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą

Celem Fundacji jest podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości i rozwój świadomości narodowej oraz pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Dowiedz się więcej na naszej stronie: 
Odwiedź nasze profile społecznościowe:

Zebraliśmy dla tej fundacji:

2
9
4

.

7

Katarzyna S. (27-10-2018)

Fundacja Piastun-Wyrównywanie Szans

11.60 zł
Jolanta W. (27-12-2018)

Fundacja Piastun-Wyrównywanie Szans

12.90 zł
BEATA K. (04-12-2018)

Fundacja Piastun-Wyrównywanie Szans

10.00 zł

Dane kontaktowe:


Adres fundacji: 41-800 Zabrze , Wolności

NIP: 6482649563

Tel./fax: 792683885

Adres e-mail: biuro@fundacjapiastun.pl


Jak pomagamy?


Nasze działania: - zbieramy nakrętki plastikowe - organizujemy zbiórki publiczne - organizujemy wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin ubogich - finansujemy zakup wyprawek szkolnych oraz odzieży dla dzieci z rodzin ubogich - organizujemy paczki świąteczne dla rodzin ubogich - wspieramy leczenie i rehabilitacje - organizujemy pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej - wpieramy naszych podopiecznych w leczeniu i rehabilitacji oraz wyrównujemy ich szanse